Bioresonantie

Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen. Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger.

Wat is Bioresonantie?

Het woord ‘bio’ betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. ‘Resonantie’ is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’, wat meetrillen betekent. Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen. Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger.

Het is niet simpel om snel en duidelijk uit te leggen wat bioresonantie is maar wij zullen een poging doen om de werking zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Bioresonantie kan op veel manieren worden toegepast. Bij bioresonantie wordt er gekeken naar de elektro-magnetische trillingsfrequentie van cellen in het lichaam. Het wordt niet alleen gebruikt om bepaalde virussen of bacteriën te elimineren. Het wordt ook toegepast om minder goed functionerende organen weer gezond te laten functioneren door trillingen. Wanneer er een cel op een apart of ongewone snelheid trilt, heeft dit als gevolg dat de energie in het lichaam uit balans raakt. Een bioresonantie-meting spoort verstoringen en blokkades op en herstelt de energie in jouw lichaam. De bioresonantie meting vindt gekleed plaats.

Bioresonantie wordt vaak ingezet bij:
• Allergieën en intolerantie of een verdenking daarvan.
• Moeheid
• Darmklachten
• Eczeem en andere huidaandoeningen
• Hoofdpijn
• Gewrichtsklachten
• Concentratiestoornissen
• Slaapproblemen
• Littekens
• Onbegrepen en onverklaarbare gezondheidsklachten

Het testen met bioresonantie is volkomen pijnloos en daarmee geschikt voor kinderen (ook baby’s) én volwassenen.

Share on:
WhatsApp
Facebook
Twitter
Pinterest