Behandelingen

Hijama (ook wel cupping genoemd) is afgeleid van het woord ‘Hajm’ wat ‘zuigen’ betekent.

Er wordt bij cupping een glazen of plastic kop op bepaalde punten op de huid geplaatst en vacuüm getrokken. Hierdoor worden meridianen ontdaan van stagnaties, wordt lokaal een sterke doorbloeding bereikt en biedt het daarmee ook een flink aantal gezondheidsvoordelen.

Deze fantastische techniek werd al gebruikt door de oude Egyptenaren, de Grieken en in het verre Oosten. Zelfs de engelen adviseerden de profeet (SAWS) en zijn Oemmah om hijama te gebruiken!

De boodschapper van Allah zei:

Ik passeerde niet langs bij een groep engelen tijdens de nacht van de Israa-e (de nacht waarbij de profeet de reis aflegde van Mekka naar Jeruzalem en weer terug in slechts 1 nacht) of zij zeiden allen tegen mij: ‘Je dient hijamah te gebruiken, O Moehammad.

(Geclassificeerd als sahieh door Sheikh al-Albaani in al-Silsilah as-Sah’ieh’ah, 2263)

Hijama therapie reinigt het lichaam van zuurrijke en giftige stoffen (bloedstasis) en voorkomt dat deze stoffen vermeerderen naarmate wij ouder worden.

De bronnen van deze giftige stoffen zijn onder andere:

  • De verontreinigde lucht die we inademen
  • Ons (ongezonde) voedsel, water, dranken en huishoudelijke producten
  • Medicijnen
  • Het effect van ziekten en ongevallen
  • De toxines van geestelijke spanning, woede, bezorgdheid en depressie

Deze giftige stoffen hebben nogal wat negatieve effecten voor onze gezondheid; zo vertraagt of blokkeert het de toevoer van allerlei belangrijke zaken (zoals zuurstof, voedingsstoffen en mineralen) en verhindert het ook nog eens de verwijdering van kooldioxide, afvalproducten en giftige substanties.
Met andere woorden: u bent hierdoor een stuk kwetsbaarder voor infecties en makkelijker vatbaar voor ziektes en aandoeningen zoals koorts, hoest, maagpijn, constipatie, diarree en hoofdpijnen.

Het is makkelijk voor te stellen dat dit zonder behandeling een stuk erger kan worden en kan leiden tot serieuze chronische ziekten zoals diabetes, arthritis, alzheimer, migraine, hartkwalen, hersenbloeding en kanker. Hijama is dan ook het beste preventief toe te passen zodat u uw lichaam helpt zichzelf te genezen.

Mocht er echter al schade zijn dan heeft onze profeet (SAWS) aangegeven dat deze therapie- met de wil van Allah, en Hij is de werkelijke Genezer – genezing is voor allerlei kwalen.

Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde dat de boodschapper (SAWS) zei:

Als je hijama/cupping ondergaat op de 17e, 19e of de 21e dag (islamitische kalender) dan zal het een genezing zijn voor iedere ziekte.

(Saheeh Sunan Abi Dawud (3861))

Buiten deze zogenaamde sunnah dagen is het bekend dat onze profeet saws zich door middel van hijama liet behandelen wanneer dit nodig was. Dus ook buiten deze sunnah dagen kan hijama toegepast worden.

Er zijn 3 hijama of cupping technieken die kunnen worden toegepast, afhankelijk van de klachten:

Wet cupping (hijama)

Deze methode van cupping valt onder de Sunnah van onze profeet vzmh. Op een bepaalde plaats, deze hangt af van de klacht, wordt een glas (of soortgelijk voorwerp) geplaatst en deze wordt vacuüm getrokken; dat wil zeggen, al het lucht wordt uit het glas getrokken, waardoor het glas gaat zuigen aan de huid.Daarna wordt de glazen of kunststof cup van de huid gehaald en worden er piepkleine krasjes of prikjes gemaakt in de huid. Het glas wordt vervolgens weer op de huid geplaatst en weer vacuüm getrokken waarna er wat bloed vrijkomt.Deze behandeling kan op verschillende keren en op verschillende plaatsen verricht worden, en brengt met de wil van Allah, en Hij is de werkelijke Genezer genezing tegen allerlei kwalen, walhamdoelillaah.

Dry cupping (hijama)
Dit is in wezen hetzelfde als wet cupping (hijama). Ook hier worden de ‘cups’ op de huid geplaatst en vacuum getrokken, het grote verschil is echter dat er bij deze methode geen prikjes of krasjes in de huid worden gemaakt en er dus ook geen bloed vrij komt.Deze methode wordt vooral gebruikt in het oosten en is ook heel effectief.

Dry massage cupping (hijama)
Bij dry massage cupping worden de glazen met behulp van olijfolie op de huid geplaatst zodat deze makkelijker over de huid kunnen worden bewogen.Omdat wet cupping niet geschikt voor mensen met hartproblemen, bloedingen, zwangere vrouwen en vrouwen die in hun menstruatie periode zitten is dry cupping en dry cupping massage ideaal.

Na een cupping behandeling kan er lokaal een rode of een paarse ronde te zien zijn. Dit is een normaal verschijnsel, en zal na een week verdwijnen.
Er zijn wellicht meerdere sessies nodig voor dat u profijt heeft van de behandeling. Al is pijnverlichting meestal direct merkbaar.

Cupping

Cupping is een vorm van natuurgeneeswijze waarbij er plastic of glazen cups op het lichaam geplaatst wordt. Door het vacuum trekken van bepaalde punten op de huid wordt de doorbloeding gestimuleerd.

Er zijn verschillende methodes van cupping:

Dry cupping
Dry cupping is een Chinese methode waarbij de cups geplaatst wordt op verschillende delen van de huid. Het verschil is het droog cuppen van de huid. Het stimuleert de blokkades in uw lichaam.

Dry massage
Dry massage is een methode waarbij de glazen cup verwarmt wordt door de therapeut en deze op de huid geplaatst wordt. Het stimuleert de doorbloeding en het masseert de spieren en de bindweefsel door de cups te bewegen.